วันที่ เรื่อง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

...

05 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

19 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ช่วงคอสะพานขึ้น-ลงทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ ๑ ต.ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

23 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพัรธ์ (LED) ภายในเขต เทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

16 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

...

08 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ หมู่ ๓ ต.ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

28 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์หน้าชุมชนเรือนสุข ๑ หมู ๑ ตำบลลำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาจง

...

18 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

29 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งโดยสารระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

22 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

...