วันที่ เรื่อง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการการก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงกสรก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพร้อมส่วนประกอบ

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบัญชาอุทิศ หมู่ 4 ตำบลรังสิต

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ซอยหมู่บ้านซื่อตรง โคซี่ หมู่ 4 ตำบลรังสิต

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าก่อสร้างโครงการถมดินก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพื้นที่จำนวนไม่น้อย กว่า 5 ไร่ พร้อมขึดบ่อ จำนวน 1 เเห่ง

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชุนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราชการ อำเภอธัญบุรี

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการจ้างเหมาออกเเบบก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพร้อมส่วนประกอบ

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจ้างเหมาบริหารรักษาความปลอดภัย

...