วันที่ เรื่อง
19 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนเก็บขยะฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีคัดเลือก

...

06 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

24 ส.ค. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสารประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนพฤกษา ๑ หมู่ ๓ ตำบลลำผักกูด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

01 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาสารอรถโดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการการก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงกสรก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพร้อมส่วนประกอบ

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบัญชาอุทิศ หมู่ 4 ตำบลรังสิต

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ซอยหมู่บ้านซื่อตรง โคซี่ หมู่ 4 ตำบลรังสิต

...