วันที่ เรื่อง
18 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

...

04 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนและเติมอากาศใหม่ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

27 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.65)

...

19 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนเก็บขยะฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีคัดเลือก

...

06 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

24 ส.ค. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสารประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนพฤกษา ๑ หมู่ ๓ ตำบลลำผักกูด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

01 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาสารอรถโดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการการก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงกสรก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพร้อมส่วนประกอบ

...