วันที่ เรื่อง
24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนธัญญาพร 1

...

02 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)

...

06 ก.พ. 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

...

18 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

...

04 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนและเติมอากาศใหม่ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

27 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.65)

...

19 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนเก็บขยะฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีคัดเลือก

...

06 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

24 ส.ค. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสารประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนพฤกษา ๑ หมู่ ๓ ตำบลลำผักกูด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...