วันที่ เรื่อง
10 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

...

18 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ในจุดเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

29 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนด้วยระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า บริเวณเคหะชุมชนรังสิต หมู่ ๒ ตำบลรังสิต โดยวิธีคัดเลือก

...

17 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ โครงการ

...

08 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

02 พ.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบต่อเติมอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

...

09 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

...

05 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

19 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ช่วงคอสะพานขึ้น-ลงทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ ๑ ต.ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

23 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพัรธ์ (LED) ภายในเขต เทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...