วันที่ เรื่อง
12 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

09 ม.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

31 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

05 ก.ย. 2565 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

...

20 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) กองคลัง

...

20 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด มีรายละเลียดดังนี้

....

20 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลารอรถใดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง มีรายละเอียดดังนี้

30 มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลธัญบูรี (พื้นที่หมู่ 1-4 ตำบลรังสิต)

...

30 มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ 1-4 ตำบลรังสิต)

...

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ ชื่อโครงการ 1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ตำบลลำผักกูด 2. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ตำบลลำผักกูด 3. โครงการปรับปรุงสะะานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด 4. โครงการปรับปรุงถนน ซอย สุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต 5. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ตำบลรังสิต 6. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด 7. โครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด 8. โครงการปรัปบรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด 9. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี