วันที่ เรื่อง
05 ก.ย. 2565 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

...

20 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) กองคลัง

...

20 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด มีรายละเลียดดังนี้

....

20 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลารอรถใดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง มีรายละเอียดดังนี้

30 มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลธัญบูรี (พื้นที่หมู่ 1-4 ตำบลรังสิต)

...

30 มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ 1-4 ตำบลรังสิต)

...

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ ชื่อโครงการ 1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ตำบลลำผักกูด 2. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ตำบลลำผักกูด 3. โครงการปรับปรุงสะะานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด 4. โครงการปรับปรุงถนน ซอย สุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต 5. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ตำบลรังสิต 6. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด 7. โครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด 8. โครงการปรัปบรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด 9. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว)

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต คลอง6

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต คลอง6

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเเบบคร่อมถนน

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเเบบคร่อมถนนติดตั้งบริเวร ถนน รังสิต-นครนายก คลอง7 ทางเข้าหน้า สำนักงานเทศบาลตำลบธัญบุรี