เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยกับการดูแลเท้า

กองสาธารณสุขประจำเทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีของประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยกับการดุแลเท้าให้แก่ประชาชนที่สนใจ ๒ รุ่น จำนวน ๕o คนต่อรุ่น วันที่ ๖ และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ท่านใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ห้องศูนย์บริการสาธารณสุข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี 
*เอกสารประกอบการรับสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน

 

เทศบาลตำบลธัญบุรี

Share this Post: