ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรตรวจสอบสิทธิ สถานที่เลือกตั้ง ได้ทางเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากแอปพลิเคชัน Smart Vote

 

Share this Post: