**นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชื้นใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

**นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชื้นใหญ่ ขยะอันตราย เดือนมีนาคม**

 

**นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชื้นใหญ่ ขยะอันตราย เดือนมีนาคม**

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด  ให้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเขตพื้นที่ทต.ธัญบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

จึงขอ ประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ป้องกันปัญหา ขยะตกค้างในชุมชน ตลอดจนปัญหาการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงสู่คูคลองและที่ว่างเปล่า 

*ขอให้ท่านนำสิ่งของเหลือใช้-ขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ ที่นอน เก้าอี้ ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ วางบริเวณปากซอยก่อนเวลา 09:00 น. เพื่อให้ จนท. ดำเนินการจัดเก็บต่อไป ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 น. (ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ) ทุกวันอาทิตย์ ชุมชนที่จะเข้าไป เดือน มี.ค. 2566 

วันที่  5 มี.ค. 66 ชุมชนพฤกษา 2 
วันที่ 12 มี.ค. 66 ชุมชนเรือนสุข 1
วันที่ 19 มี.ค. 66 ชุมชนแก้วขวัญ
วันที่ 26 มี.ค. 66 ชุมชนพรธิสาร 5 

*ยกเว้น 
ผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง/รับจ้างขนของ หรือผู้ที่รับทำการรีโนเวทบ้าน  ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเอง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5774525-9  ต่อ 411 ในวันและเวลาราชการ

 

Share this Post: