วันที่ เรื่อง
16 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๖

..

10 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

08 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

07 ก.พ. 2566 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

12 ม.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

...

07 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

...

10 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนพฤจิกายน พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...