วันที่ เรื่อง
12 ม.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕

...

07 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

...

10 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนพฤจิกายน พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...