วันที่ เรื่อง
22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนพฤจิกายน พ.ศ ๒๕๖๔

...

22 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

...

30 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...

07 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

07 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

07 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563