วันที่ เรื่อง
23 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง

....

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรนาย บริเวณชุมชน เรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบัญชาอุทิศ หมู่4 ตำบลรังสิต

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการถมดินก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ พร้อมขุดบ่อ จำนวน 1 เเห่ง

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลังคลัง)โครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ถนนทางเข้า เทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่1 ตำบลลำผักกูด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ซอยหมู่บ้าน ซื่อตรโคชี่ หมู่4 ตำบลรังสิต

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการดูเเลสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเเละควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (กองคลัง) โครงการจ้างเหมาออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราการอำเภอธัญบุรี

...