คู่มือบริการประชาชน

 

ประเภท ชื่อเอกสาร  
ทะเบียนและบัตร (บุคคล) แสดงข้อมูล
ทะเบียนบ้าน แสดงข้อมูล
ทะเบียนปืน แสดงข้อมูล
ขายทอดตลาดและค้าของเก่า แสดงข้อมูล
การพนัน แสดงข้อมูล
โรงรับจำนำ แสดงข้อมูล
โรงแรมและสถานบริการ แสดงข้อมูล
มูลนิธิและสมาคม แสดงข้อมูล
เรี่ยไร แสดงข้อมูล
ทะเบียนทั่วไป แสดงข้อมูล
ชนกลุ่มน้อย/แรงงานต่างด้าว แสดงข้อมูล
หนังสือผ่านด่าน แสดงข้อมูล
บริการข้อมูลข่าวสาร แสดงข้อมูล
อื่นๆ แสดงข้อมูล

 

 


 

Share this Post: