มีการออกตรวจการตืดตั้งป้ายโฆษณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีการออกตรวจการตืดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเเละมีการ จัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาหรือสิ่งที่รุกล้ำทางสาธารณะ

.....

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: