การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้ง 27/2564) สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้ง 27/2564) สำนักปลัดเทศบาล

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: