จัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดให้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเขตพื้นที่ทต.ธัญบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ป้องกันปัญหา ขยะตกค้างในชุมชนตลอดจนปัญหาการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงสู่คูคลองและที่ว่างเปล่า ให้ท่านนำสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ ที่นอน เก้าอี้ ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ตั้งวางบริเวณปากซอยในชุมชน ก่อนเวลา 09:00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บต่อไป
ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 น (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ) ทุกวันอาทิตย์  

ชุมชนที่จะเข้าไป เดือนพฤษภาคม 2566
-วันที่ 4 พฤษภาคม 2566     ช.ปรารถนาคันทรีโฮม
-วันที่ 5 พฤษภาคม 2566     ช.ทรัพย์ภิมุข
-วันที่ 7 พฤษภาคม 2566     ช.คลอง 6 หมู่ 3
-วันที่ 17 พฤษภาคม 2566   ช.สวนเกษตร
-วันที่ 21 พฤษภาคม 2566   ช.สินธานี
-วันที่ 28 พฤษภาคม 2566   ช.พรพิมาน

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต. ธัญบุรี  โทร. 02-5774525-9  ต่อ 411 ในวันและเวลาราชการ

Share this Post: