จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์ ของเดือนกุมภาพันธ์

**นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย เดือนกุมภาพันธ์ ** 

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดให้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเขตพื้นที่ ทต.ธัญบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จึงขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ป้องกันปัญหา ขยะตกค้างในชุมชน ตลอดจนปัญหาการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงสู่คูคลองและที่ว่างเปล่า 

*ขอให้ท่านนำสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ ที่นอน เก้าอี้ ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ตั้งวางบริเวณปากซอยก่อนเวลา 09:00 น. เพื่อให้ จนท.ดำเนินการจัดเก็บต่อไป ตั้งแต่เวลา
9:00 - 12:00 น. ( ฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย ) ทุกวันอาทิตย์ ของเดือนกุมภาพันธ์  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้)

**ยกเว้น** 
ผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง/รับจ้างขนของ หรือผู้ที่รับทำการรีโนเวทบ้าน  ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเอง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ธัญบุรี  โทร.02-5774525-9  ต่อ 411 ในวันและเวลาราชการ

Share this Post: