ผู้ค้าที่สนใจลงทะเบียนจำหน่ายส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ค้าที่สนใจลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าในงาน “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ผู้ค้าที่สนใจลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าในงาน“โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ ( ๑๐ วัน ) ณ ริมเขื่อนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี
**ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี
ในวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โดมเทศบาลตำบลธัญบุรี
ยืนยันตนในการลงทะเบียน เวลา ๑๐:๐๐ น. 
จับสลาก เวลา ๑๐:๑๕ น. 
-ผู้ค้าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (นำบัตร ปชช. ตัวจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉ.)
- ผู้ใดนำล็อคที่ได้ไปขายต่อ ให้แจ้ง จนท. เทศกิจทันที ( ๐๙๔-๓๑๒๑๙๓๙ คุณกั้ง)
- รักษาความสะอาดในพื้นที่ล็อคของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบงาน
-แต่งกายแนวไทยๆ เพื่อสอดคล้องกับชื่อโครงการ
  

Share this Post: