ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลารอรถใดยสารประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 5 เเห่ง มีรายละเอียดดังนี้

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: