ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ
ชื่อโครงการ
1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ตำบลลำผักกูด
2. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ตำบลลำผักกูด
3. โครงการปรับปรุงสะะานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด
4. โครงการปรับปรุงถนน ซอย สุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต
5. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ตำบลรังสิต
6. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด
7. โครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด
8. โครงการปรัปบรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด
9. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: