เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดเสี่ยง ภายในเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

....

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: