เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

...

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: