ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบกระบะตอนเดียว ๔ ล้อ ติดตั้งชุดกระเช้ามีความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"""

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: