ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 โครงการจัดทำแอปพลิเคชัน Smart Municipality service (SME) ระบบบริหารจัดการเทศบาลอย่างชาญฉลาด

...

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: