วันที่ เรื่อง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าในที่ดินเทศบาลตำบลธํญบุรี

...

30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟี้นฟูสุภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีพร้อมส่วนประกอบ

...

08 ส.ค. 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ดัน

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ดัน ด้วยวีธีประกวดราคา อเล็กทรอนืกส์

07 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว) กองคลัง

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว) กองคลัง โดยวิธีคัดเลือก

07 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ต.ลำผักกูด 2. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ต.ลำผักกูด 3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต

07 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1. จ้างเหมาโครงกาปรับปรุงถนน ซอยสุสวาส 1 ม.4 ต.รังสิต 2. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี 3. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี 4. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี 5. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสติประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 6. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศํกดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

07 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลอง6)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลอง6) โดยการวิธีคัดเลือก

07 ส.ค. 2564 ผู้ชนะการประกวดราคาโครงก ารปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงก ารปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนเรือนสุข 2 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

07 ส.ค. 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)