ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยการที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร

ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยการที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่25/2564) กองคลัง เเละกองช่าง

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่25/2564) กองคลัง เเละกองช่าง

นโยบายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเบี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนโยบายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้ง24/2564) สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้ง24/2564) สำนักปลัดเทศบาล

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่23/2564) กองช่าง

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่23/2564) กองช่าง

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่22/2564) กองช่าง

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่22/2564) กองช่าง

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่21/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม กองการศึกษา เเละกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่21/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม กองการศึกษา เเละกองสวัสดิการสังคม

การโอนเงินบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่20/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เเละกองวิชาการเเละเเผนงาน

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่20/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เเละกองวิชาการเเละเเผนงาน