ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ถ.4/5

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ถ.4/5

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้ง 27/2564) สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้ง 27/2564) สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีศา ภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร 7/1 โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีศา ภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร 7/1 โดยวิธีคัดเลือก

เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลธัญบุรี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่26/2564) สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่26/2564) สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลธัญบุรี (เเทนตำเเหน่งที่ว่าง)

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลธัญบุรี (เเทนตำเเหน่งที่ว่าง)