ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ. เมืองปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 และ อ.ธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และ เขตเลือกตั้งที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

...

สาเหตุที่ไฟล์ไม่แสดงผล

  • ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ
  • ผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงไฟล์ขัดคล่อง
Share this Post: