พิธีเปิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอ

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (รองน้ำอ้อย) เป็นประธานในพิธีเปิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รุ่นพี่ ร.ร.สว.ทต.ธัญบุรี (รุ่นที่ ๑) และวิทยากรจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เข้าร่วมพิธี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการด้านการแต่งกาย พัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 


Share this Post: