ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) มอบหมาย นายจรัญ  พุ่มพวง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี  เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: