แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะขอ

ข่าวกิจกรรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะของชุมชนและหมู่บ้าน พื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะของชุมชนและหมู่บ้าน พื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ตามที่เทศบาลตำบลธัญบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จ้างเหมา การจัดเก็บขยะโดยเอกชนจะดำเนินการจัดเก็บให้กับชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี จึงขอแจ้งให้กับพี่น้อง ประชาชนตำบลธัญบุรีได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะจะดำเนินการแจ้งตารางการจัดเก็บใหม่ พร้อมจัดส่ง ใน (line) กลุ่มชุมชน/ หมู่บ้าน และขอให้ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบตารางการจัดเก็บขยะใหม่ และขอความร่วมมือเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงทราบเวลาการปฏิบัติงานรถ จะเข้าดำเนินการจัดเก็บ ตั้งแต่เวลา 04:00 น เป็นต้นไป

ตารางเวลาการจัดเก็บขยะ

https://tcat-bucket-for-test.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/uploads/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20updated%2030092022.pdf  


Share this Post: