ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก วันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมา โดยองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี

วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในวันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมา องค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์กรสตรีฯ และนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี  ประธานองค์กรสตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมี

รองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี

รุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานายก อบจ.ปทุมธานี

นายธนศักดิ์ แป้นมุข  ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี

สจ.มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ (สจ.ฟลุ้ค) สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี เขต 5

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรี นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (ที่ปรึกษาฝ้าย)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี ทั้ง 2 เขต

นายอนุศักดิ์ สืบเหล่างิ้ว รองปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

กำนันสายสุดา หลักทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และสมาชิกองค์กรสตรีฯ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลธัญบุรี และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้


Share this Post: