ลงพื้นที่ตามคำร้องลอกท่อระบายน

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตามคำร้องลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายให้นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลธัญบุรี นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตามคำร้องลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชน เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: