พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แ

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลธัญบุรีนำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยนายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลธัญบุรี นางสุวารี ทุมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: