พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผ

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๔ โดยมีนางสาวเกวลิน หลีนวนัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: