ประชุมใหญ่คณะกรรมการองค์กรสตรี

ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่คณะกรรมการองค์กรสตรีและสมาชิกสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี (หมดวาระ)

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น.เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการองค์กรสตรีและสมาชิกสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี (หมดวาระ) โดยมีนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีและประธานองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ หลีนวรัตน์ (รองย้ง) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี, นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ (สจ.ฟลุ๊ค) ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาล, นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ (ที่ปรึกษาฝ้าย) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี, หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ และสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเข้าร่วมเปิดโครงการ ณ โดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีเทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: