ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100%

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100% 15 กิโลกรัม” พร้อมด้วย “น้ำพริกป้าแว่น” ในเขตพื้นที่ (ชุมชนสินธานี/ สารินปาร์ค/ ริมครอง5-7)


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564


นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเบี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100% 15 กิโลกรัม” พร้อมด้วย “น้ำพริกป้าแว่น” จาก ทต. ธัญบุรี ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ (ชุมชนสินธานี/ สารินปาร์ค/ ริมครอง5-7) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หมายเหตุ: สำหรับชุมชนอื่นๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทยอยลงพื้นที่เพื่อทำการลงทะเบียน และ แจกคูปองให้ท่านถึงหน้าบ้านทุกวันทำการ และจะทยอยลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำพริกให้ท่านจนครบทุกหลังคาเรือน
เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: