ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100%

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100%” พร้อมด้วย “น้ำพริกรสเด็ดป้าแว่น” แก่ชาว ทต.ธัญบุรี


วันที่ 18 สิงหาคม 2564


นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเบี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบ “ข้าวหอมมะลิ 100%” พร้อมด้วย “น้ำพริกรสเด็ดป้าแว่น” อีก 1 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาว ทต.ธัญบุรี จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: