มอบเงินอุดหนุนงบประมาณตามแผน โ

ข่าวกิจกรรม

มอบเงินอุดหนุนงบประมาณตามแผน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Roadmap

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕:๓๐ น.

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบเงินอุดหนุนงบประมาณตามแผน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Roadmap ให้กับทางอำเภอธัญบุรีจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ. พร้อมด้วย น.ส. เกวลิน หลีนวรัตน์ (สจ.ฝ้าย) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.ธัญบุรี เขต ๕ นายอนุศักดิ์ สืบเหล่างิ้ว รองปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี นางสาวอรวรรณ เทศเผือก หัวหน้าฝ่ายปกครอง/รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ โดยมี นส.ฐิติมา พัสดุ - ปลัดอำเภอธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้กิจกรรมตามโครงการตามวัตถุประสงค์ร่วมกับทางเทศบาลตำบลธัญบุรี  


แกลลอรี่นี้ ยังไม่มีการอัพเดตข้อมูล

Share this Post: