มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจา

ข่าวกิจกรรม

มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากสาธารณภัย ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน ๙ ราย เกิดเหตุในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากสาธารณภัย ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน ๙ ราย เกิดเหตุในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พร้อมด้วยนายอนุศักดิ์  สืบเหล่างิ้ว รองปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี นางสาวอรวรรณ เทศเผือก หัวหน้าฝ่ายปกครอง/ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ธัญบุรี ร่วมมอบเช็ค  


Share this Post: