ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองช่วยเ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชนและสังคม

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์  หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชนและสังคม เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและการกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชนและสังคมในเขต ทต.ธัญบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม  


แกลลอรี่นี้ ยังไม่มีการอัพเดตข้อมูล

Share this Post: