ภายใต้กิจกรรม "วันกาชาด บรรเทา

ข่าวกิจกรรม

ภายใต้กิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความยากไร้ จำนวน ๖ ราย

วันพุธที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ด้วยความห่วงใย นางจินจณา โอสถธนากร ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ภายใต้กิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี 

พร้อมด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี  มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี สท.วีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ นายเอกมล บุญปลูก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทต.ธัญบุรี ร่วมมอบความห่วงใย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความยากไร้  จำนวน  ๖  ราย  

 


Share this Post: