เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้/กำจัดรังแตนจุดที่บังกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้/กำจัดรังแตนจุดที่บังกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อให้การใช้งานของกล้อง CCTV ของเทศบาลใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

050860 040860
030860 020860