เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “ นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลและ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี "ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกจังหวัด สำหรับสวมใส่ในกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “ นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลและ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี "ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.โดยกำหนดจุดรวมพลทำกิจกรรมออกเป็น 4 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 วัดมูลจินดาราม กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนเลียบคลอง 5 ถึงคลอง 6 หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ 
*เทศบาลเมืองท่าโขลง บริเวณเลียบคลองฝั่งใน (เจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก) และ
*เทศบาลเมืองคลองหลวง บริเวณเลียบคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก (เจ้าหน้าที่ของกองวิชาการฯ เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก)
- จุดที่ 2 จุดรวมพล ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนเลียบคลอง 6 ถึงคลอง 7 หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ 
*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณเลียบคลองฝั่งใน (เจ้าหน้าที่ของกองคลัง เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก) และ
*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ บริเวณเลียบคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก (เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก)
- จุดที่ 3 จุดตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บริเวณริมเขื่อนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี กิจกรรมเก็บผักตบชวา ~กิจกรรมล้างสะพานข้ามคลอง (รถน้ำจากงานป้องกัน) กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนเลียบคลอง 7 ถึงคลอง 8 หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ 
*เทศบาลตำบลธัญบุรี (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล) พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี และ
*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า บริเวณเลียบคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก (เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก)
- จุดที่ 4 กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนเลียบคลอง 8 ถึงคลอง 9 จุดรวมพลบริเวณหน้าร้านอาหารแป๊ะฮก หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ *องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก บริเวณเลียบคลองฝั่งใน (เจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก) จุดรวมพลริมถนนรังสิต-นครนายก ติดเขื่อนทดน้ำคลอง 8 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมได้แก่ *องค์การบริหารส่วนตำบล คลอง 7 บริเวณเลียบคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก (เจ้าหน้าที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำจุดอำนวยความสะดวก
โดยรวมทั้ง 2 ฝั่งคลอง จากคลอง 1 ถึง คลอง 12 ทั้งสายคลองฝั่งใน/สายคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก ของแต่ละเขตเทศบาล (เทศบาลนครรังสิต/เทศบาลเมืองบึงยี่โถ/เทศบาลตำบลธัญบุรี จากคลอง 5 -คลอง 9 /เทศบาลเมืองสนันรักษ์) ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีสายคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ ไหลผ่าน

006 001
11 10