เทศบาลตำบลธัญบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 6 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ขอแจ้งข่าวสารถึงพี่น้องชาวธัญบุรี 
เนื่องด้วยในขณะนี้ ทางเทศบาลตำบลธัญบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 6 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.รังสิต เพื่อป้องกันการทลายของตลิ่งริมคลองและซ่อมแซมตลิ่งที่เกิดการทรุดตัวซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้ถนนทรุดตัว ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในอนาคต ดังนั้นการดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นการแก้ไขตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง **ขอแจ้งเตือน!!ผู้ใช้รถ – ใช้ถนน**ห่วงใยถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาผ่านถนนเส้นนี้ โปรดระมัดระวังงานกำลังก่อสร้าง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อาจทำให้การจราจรไม่สะดวกเท่าที่ควร ขอให้พี่น้องประชาชนใช้รถ - ใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ด้วยความด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลธัญบุรี

19657038 1338468372937877 5520491634128604868 n

19748715 1338468376271210 4587146831045396442 n

19883999 1338468379604543 1347359282444538277 n