ประชุม อสม. วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายให้ รองน้ำอ้อย - ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงของกลุ่มชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น 3  

19225897 1322859017832146 4519199220164139019 n  19260325 1322861871165194 7974840823885057054 n 
 19260423 1322859394498775 8500123409771631142 n  19260449 1322861484498566 9122201392037840678 n
 19260604 1322862191165162 8538426234928357303 n  19275212 1322860491165332 8824009399041315626 n
 19275212 1322860834498631 3080431249370390358 n  19366170 1322859217832126 3906743637305550107 n