เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย (นายกเบี้ยว) นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายให้ รองน้ำอ้อย-ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะมีขึ้นในทุกเดือน ในครั้งนี้เป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมปรึกษาหารือในการวางแผนการ ทำงานร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี , การไฟฟ้า , การประปา , โรงเรียนในเขตเทศบาล และตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น 3

18893372 1309148052536576 7050016706598401769 n 18950941 1309148462536535 8053500629516039840 n
18920453 1309147319203316 5041758868584239148 n 18952944 1309147369203311 2837123407634214798 n
18920628 1309148072536574 2888203699447623707 n 19030505 1309147502536631 7168291410880697855 n
18921873 1309147149203333 8643271981269999748 n 18922112 1309147135870001 1617919081625260086 n