ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมมือกับ ทน.รังสิต, ทม.บึงยี่โถ, ทม.สนั่นรักษ์ และ ทต.ธัญบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือกับเทศบาลนครรังสิต,เทศบาลเมืองบึงยี่โถ,เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และเทศบาลตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด โครงการฯ และในส่วนของเทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายกเบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนายกิตติ เจิดสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยา ได้รับการบำบัดรักษาและ ลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยทำการอบรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายพรหมโยธี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

18839793 1305668826217832 1819617818798610370 o 18836904 1305668889551159 4222023214785058615 o
18839522 1305668326217882 1543381812117634479 o 18839849 1305666812884700 8246971598982210870 o
18880089 1305668039551244 133365071707751278 o 18891633 1305667672884614 9880329833713253 o
18920782 1305666869551361 2497167220957231327 o 18922720 1305668086217906 2779549611845527236 o