Display # 
Title Author Hits
เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Written by Super User 577
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด และชุมชนธันยพฤกษ์ หมู่ 1 ต.ลำผักกูด เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้สัญจรอย่ Written by Super User 1329
เทศบาลตำบลธัญบุรี ตัดหญ้าให้กับประชาชน (เดือนพฤศจิกายน 2560) Written by Super User 944
อบรมจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 1058
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้/กำจัดรังแตนจุดที่บังกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 1048
ประชุม อสม. วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 Written by Super User 1098
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “ นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลและ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี "ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร Written by Super User 2204
เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 1104
เทศบาลตำบลธัญบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 6 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Written by Super User 1242
เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบเช็คสนับสนุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 1061