ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

 8e2368b4fd563c878b176414fcce21aa-f6262ef4bc731d9485fe499d30f12e93-721fbb4bb4f5fcca779571092851d007-money63

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) pdf-icon4