การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

money63

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4