เทศบาลตำบลธัญบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3/2562)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลคำชี้แจงงบปรมะาณรายจ่าย ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3/2562) ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4