เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 13/2562)

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 13/2562) ของสำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4